The Left Angle Cross of Prevention 1 / Lewy Krzyż Prewencji 1 (15/10 | 17/18)

Jako Krzyż Zapobiegania mówisz z miejsca miłości i ostrożności, prowadząc innych, aby nie podążali za wzorcami lub ścieżkami, na których mogliby zostać zranieni. Chociaż twoim celem jest pełne miłości pomaganie innym w unikaniu negatywnych doświadczeń, twoje przewodnictwo nie zawsze będzie mile widziane. Upewnij się, że podążasz za swoim typem i strategią Human Design, a przez większość czasu ta energia zostanie w pełni zaakceptowana przez odbiorcę.

Last updated