36

Brama Kryzysu. Pozwala nam przejść dla zmiany przez cierpienie i chaos doświadczenia. Tutaj energia jest napędzana aby wprowadzić zmianę. Emocjonalna energia, pracuje w trybie kryzysu, refleksji i wreszcie ekspresji zmiany, po której następnie pojawi się ulga. Potem cykl rozpoczyna się od nowa.

Last updated