The Left Angle Cross of Dominion 1 / Lewy Krzyż Zwierzchnictwa 1 (63/64 | 26/45)

Masz energię, by wkroczyć i przejąć władzę lub autorytet. To jest popęd transpersonalny. W grę wchodzi karma, być może osobista lub może w celu ochrony wykorzystywanych. Ironia polega na tym, że przejmując sytuację, może ją poprawić, ale może też ją pogorszyć.

Last updated