35-36 - Przemijalność

Kanał Przemijalności łączy Centrum Splotu Słonecznego z Centrum Gardła poprzez Bramę Kryzysu (36) i Bramę Zmiany (35). To Kanał manifestujący emocje, który przeczy ostrożności i restrykcyjnym wzorom logiki. Osoba z tym Kanałem próbuje wszystkiego, bez względu na to, czy ma to wartość wewnętrzną, czy nie, aby skierować się w stronę nowego doświadczenia. Osoba z Kanałem 36-35 jako twórczym Kanałem Obwodu Wyczuwania, ma talent do poszukiwania przygód i angażowania w nie innych. Wyraża się w potrzebie manifestowania zmiany poprzez Bramę 35, coś jak: „byłem tam, przeżyłem tamto, a u Ciebie co nowego?”. Osoba z "naładowaną" emocjonalnie Bramą 36 "postrzega" swój brak doświadczenia jako nieadekwatność i dlatego kieruje to osoby z Kanałem Przemijalności do poszukiwania doświadczenia, czasami wywołując kryzys tylko po to, aby ruszyć z miejsca. Poprzez to niespokojne pragnienie zbadania głębi i zdolność do odczuwania emocji, nasz gatunek dojrzewa i ewoluuje, a pula genów rozszerza się, ostatecznie prowadząc do rozwoju kolektywu. Tutaj to jest uczenie się przez doświadczenie dla przyszłych pokoleń. Jesteś zmuszony szukać doświadczeń, które obiecują coś nowego i lepszego w życiu. To jest Twoja emocjonalna podróż, podczas której zdobywasz wiedzę przez doświadczanie. Popychany przez ciągle zmieniające się perspektywy nieświadomej fali splotu słonecznego (Centrum Emocjonalnego), możesz stać się niestabilny lub poczuć się zawiedziona, jeśli nowe doświadczenie nie spełni twoich oczekiwań. Sekret polega na tym, aby przyjąć i zaakceptować swoje emocjonalne wahania, dać sobie czas na podjęcie jasnych emocjonalnie decyzji i poddać się pełnemu przeżywaniu każdego właściwego doświadczenia dla samej wartości przeżywania go. Z biegiem czasu i wraz ze zdobywaniem dojrzałości, doświadczenie osiągnie kulminację jako głębia emocjonalna w twojej osobistej prawdzie, której sercem, sednem jest zaakceptowanie życia takim, jakim jest. Jeśli czujesz się zdenerwowany lub niespokojny przed podjęciem jakiegoś przedsięwzięcia, przeczekaj emocjonalną falę. Twoim wielkim osiągnięciem w życiu jest to, że posmakowałeś, dotknąłaś i poczułaś wiele rzeczy, z których zdobyłeś mądrość o wielkiej wartości, mądrość, którą udostępniasz innym w formie rad. Inspirujesz ludzi do przyłączenia się do twojego przedsięwzięcia opowieściami o twoich wyczynach i poczuciu spełnienia w bogactwie dobrze przeżytego życia. Kiedy dowiesz się, że uczucia są przemijające, twoją radą dla innych będzie raczej „chwytanie chwili” i branie udziału w każdym obiecującym nowym doświadczeniu, które jest dla Ciebie własciwe, zamiast żyć z poczuciem, że nic w życiu nie ma znaczenia. Dla osób z Kanałem Przemijalności interakcja z innymi oznacza całkowite dzielenie się z nimi doświadczeniem. Potrzeba nowych doświadczeń i nieodłączne poczucie, że nic nie trwa wiecznie, często utrudnia tym osobom utrzymanie intymnej relacji. I ich partnerzy płacą słoną cenę, jeśli zostaną wciągnięci w przygodę, która nie jest dla nich odpowiednia. Robienie czegokolwiek po raz pierwszy nie jest łatwe, wyniki są nieprzewidywalne, a większość ludzi nie jest przygotowana do radzenia sobie z wynikającymi z tego kryzysami. Głęboko emocjonalne przeżycia często mają wymiar seksualny, ale ponieważ w tym Kanale energia koncentruje się na uczuciach prowokowanych przez doznanie, a nie na drugiej osobie, obie strony mogą odczuwać rozczarowanie, gdy doznanie się skończy. Kiedy dwie osoby łączą się elektromagnetycznie przez ten Kanał, jedna z aktywowaną Bramą 35, a druga z aktywowaną Bramą 36, równowaga i stabilność relacji będzie stale poddawana wysokim lub niskim falom emocjonalnym.

Last updated