Left Angle Cross of Individualism 1 / Lewy krzyż Indywidualizmu 1 (39/38 | 51/57)

Jesteś tutaj, aby być indywidualnością. Wszystkie energie w Twoim Krzyżu mają charakter indywidualny. Nie chodzi o bycie społecznym czy wspólnotowym. Nie żebyś nie mógł, ale ostatecznie jesteś tutaj, aby maszerować do własnego rytmu. Jest to cenny wkład dla społeczeństwa, ponieważ daje nam szansę przyjrzenia się Twojej wypowiedzi i przejęcia jej części, jeśli nas zainspiruje. Możesz jednak irytować innych, którzy są bardziej nastawieni na społeczność, ponieważ znacznie różnisz się od tego, co społecznie akceptowalne, więc może to być prowokujące. Ta prowokacja ostatecznie prowadzi do zmiany.

Last updated