02-14 - Puls

Jest to ewolucja kierunku i może być niezwykle skuteczna na poziomie materialnym, ponieważ natura 14ej Bramy to obfite posiadanie. W tradycji I Ching jest to wagon, który może być przeładowany i pełen towarów. To ogromna moc i umiejętność. Jeśli przyjrzysz się uważnie, jest to Brama umiejętności mocy: jak używać mocy tylko do jednego celu, aby podążać tylko w swoim kierunku. Teraz pomyśl, co to znaczy mieć Kanał 2-14: jeśli to jedyna Definicja, jaką masz (jedyny zdefiniowany Kanał), oznacza to, że jedyny sposób, w jaki wiesz, że zmierzasz we właściwym kierunku, to odpowiadać (ponieważ jest to Kanał Generatora: łączy Centrum Sakralne z Centrum G, osoba go posiadająca jest Generatorem). W przeciwnym razie nigdy nie będziesz zmierzał we właściwym kierunku. Jeśli ktoś cię zapyta: „Czy to jest właściwa droga?” i odpowiesz, zawsze jest to dla nich odpowiednie i właściwe. Jeśli ktoś potrzebuje czegoś od Ciebie wiedzieć, a Ty odpowiadasz na tak, nadasz mu mutacyjny, ewolucyjny kierunek. Ale Ty sam w Twoim życiu musisz czekać na pytanie, aby je rozpoznać i odpowiedzieć, jaki jest właściwy kierunek dla Ciebie. Innymi słowy, trzeba zaoferować osobie z Kanałem 2-14 kilka możliwości, aby rozpoznała i odpowiedziała, jaki jest jej właściwy kierunek. Jest dla nas bardzo ważne, aby osoby z Kanałem 2-14 działały właściwie, zgodnie ze swoim Typem, aby rozpoznać naturę kierunku ewolucji. Ewolucja nie jest stała, nie wykonuje ona tylko skoków do przodu przez cały czas. Jest to puls. Dlatego ten Kanał to symbol naszego procesu ewolucyjnego. Kiedy mówimy o indywidualności emocjonalnej, mówimy o fali, amplitudzie - górach i dołach. Cała sprawa dotycząca natury Kanału 2-14 i kierunku polega na tym, że zmierza do przodu w tym samym kierunku, podobnie jak osoba, która każdego ranka je to samo śniadanie. Idzie dalej, idzie dalej, aż pojawia się ewolucja, w pulsie, nagle pojawia się mutacja, a potem nowy kierunek.

Last updated