24-61 - Świadomość
Kanał Myśliciela - 61-24, łączy Centrum Głowy przez 61szą Bramę Wewnętrznej Prawdy i Tajemnicy, z 24tą Bramą Powracania w Centrum Adżny. Osoby z tym Kanałem mają skłonność do myślenia, że ​​wcześniej czy później, jeśli pomyślą o czymś wystarczająco długo, znajdą o tym prawdę. Mogą znaleźć trochę prawdy, ale równie łatwo mogą znaleźć tylko to, co ich satysfakcjonuje. Albo mogą oszaleć, powracając w kółko do tej samej nierozwiązywalnej tajemnicy (24 – Brama Powracania). A nawet jeśli rozwiążą tajemnicę, mogą nie być w stanie podzielić się nią z innymi. W końcu jest to część Indywidualnych Obwodów, więc żadna znaleziona prawda nie musi być logiczna ani zadowalać zbiorowości. Warto zauważyć, że tylko 30% ludzkości ma Centrum Głowy zdefiniowane do Adżny. Oczywiście oznacza to, że 70% ludzkości ma otwarte, niezdefiniowane Centrum Głowy. Strategia Otwartego Centrum jako Nie-ja polega na myśleniu o rzeczach, które nie mają znaczenia. Więc ludzie, którzy mają Zdefiniowany ten Kanał, mogą dać impuls innym, którzy go nie mają , aby myśleli o rzeczach, które nie mają znaczenia, i których nigdy nie mogą się dowiedzieć! Jeśli ktoś z nieokreślonym, otwartym Centrum Głowy usiądzie obok kogoś, kto ma Kanał 61-24, może znaleźć się w głębokiej rozmowie o niepoznawalnym. Kiedy ta wzmacniająca energia zdefiniowanego Centrum Głowy wejdzie w inną, powoduje to, że umysł osoby z niezdefiniowanym Centrum Głowy zaczyna pędzić. Kiedy osoba ze zdefiniowanym Centrum Głowa wstaje i wychodzi, pozostawia za sobą osobę, która w Centrum Głowy po prostu myśli o tych rzeczach. A ponieważ jednym z elementów Indywidualnego Obwodu jest nastrój, osoba pozostawiona może skończyć z uczuciem nadmiernej euforii lub depresji - bez powodu. I pozytywna strona też jest prawdziwa: ci ludzie wprowadzają niepoznawalne na świat, czasami nawet wprowadzając poznanie i zrozumienie. To może być bardzo inspirujące.
Copy link