Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Maya 4 / Prawy Krzyż Mai 4 (61/62 | 32/42)
Nosisz energię, aby wnieść nieznane do poznania. To jest nowa i nieodkryta wiedza lub nowy sposób patrzenia na rzeczy. Przynosisz światu wewnętrzną wiedzę i dzieląc się nią, sprawiasz, że świat przewartościowuje swoją pozycję, aby dostosować się do nowych idei.
Copy link