09-52 - Koncentracja
To, z czym mamy tu do czynienia, to Kanał Koncentracji. W koncentracji, w pewnym sensie, różne aspekty wywodzą się z obu aktywacji przeciwległych Bram, ale to, czym się stają, jest czymś jeszcze innym. Ta koncentracja nie jest nieruchoma. Pozostawanie w bezruchu jest aspektem koncentracji, ale to nie to samo. Bycie spokojnym nie oznacza, że ​​jest się ogólnie skoncentrowanym. Pokaż mi kogoś z 52tą Bramą, który nie ma aktywowanej 9tej Bramy, a pokażę ci kogoś, kto siedząc nieruchomo, nie jest skoncentrowany. Czuje się nieswojo i poirytowany. Być nieruchomym a skoncentrowanym to co innego. To samo dotyczy 9tej Bramy, tej Oswajającej Potęgi Detali, potencjału, który jest realizowany poprzez szczegółową uwagę na wszystkie aspekty. Ale to nie jest koncentracja. To jest potencjał energetyczny. To niekoniecznie jest takie skupienie jak Kanał 09-52 skupienia i koncentracji, Konstrukcja determinacji. Często myślimy, że Kanał jest Bramą. Jeśli poprosi się ludzi o opisanie Kanału dla Ciebie, zamiast zajmować się myślą przewodnią i Kontrukcją Kanału oraz omawiać go, będą mówić o Bramach. Opiszą je albo z naciskiem na jeden koniec Kanału, albo na drugi . Ale tutaj chodzi o Kanał. To jest energia do koncentracji. I oczywiście ta koncentracja to coś więcej niż koncentracja intelektualna; mówimy o rodzaju energii, która koncentruje rzeczy, zbliża je do siebie. I jest to energia zdeterminowana. Nabiera rozpędu. Zauważasz ją, kiedy po raz pierwszy zaczynasz się uczyć, kiedy jesteś w szkole i przygotowujesz się do jakiegoś egzaminu. Zauważasz, że koncentracji nie ma do momentu, w którym w jakiś sposób się w niej zatracasz. Gubisz się w tym. Wszystko jest dopracowane w tym zdeterminowanym skupieniu. I to jest energia, która napędza cały proces logiczny, cały proces wzorcowy. Skupienie i koncentracja. Ta energia jest wzorem energii Centrum Korzenia. Pulsuje; „włączony” lub „wyłączony”. To jest energia do skupienia i koncentracji lub ich braku. Kiedy puls jest włączony, adrenalizuje Centrum Sakralne i rzeczy robią się same. Kiedy puls jest wyłączony, nauka i opanowanie mogą wydawać się trudne. Ten Kanał jest początkiem przepływu energii w górę środka Bodygrafu. Potem zmierzamy do ekspresji poprzez Siłę Życiową (z Centrum Sakralnego do Centrum Gardła). Proces logiczny został udowodniony, teraz mamy do czynienia z energiami zastosowania Logiki przez kolektyw. Pamiętaj, chodzi o podzielenie się z grupą hipotezą, która jest prawdziwa lub talentem, który opanowaliśmy. Skupienie i koncentracja to umiejętność wzięcia zrozumienia i zastosowania go w działaniu. Kolejne 3 kanały dotyczą „robienia” logiki w grupach. Skupienie i koncentracja Kanału 9-52 dotyczy uczenia się i wykonywania powtarzalnych czynności, aby można było ustalić wzorce jako zachowania zbiorowe. To energia do czytania o eksperymentach w książkach lub czasopismach naukowych oraz powielania i stosowania ich wyników w życiu.
Copy link