Links

Relacje, związki, przyjaźnie

Ponieważ Human Design ukazuję konstrukcję i mechanikę, a osoby w relacji mogą być w różnych momentach życiowych, na różnych ścieżkach, w różnym punkcie rozwoju osobistego czy poziomie kultury osobistej... zgromadzone tu opisy są tylko poglądowe. Potrzebujesz wiedzieć, że informacje poniżej, mogą mieć charakter czysto rozrywkowy, jeśli w kluczowych aspektach Human Design jesteś w swoim iluzorycznym ja ("nie ja - not self"). Prawdziwy potencjał tych interakcji i relacji których dotyczą ujawnia się, kiedy jesteśmy sobą - uwolnieni od uwarunkowań i działamy w zgodzie ze swoją Strategia i Autorytetem.
Na relacje romantyczne, partnerskie, biznesowe można spojrzeć pod kątem współgrania potencjałów ukazujących się w wykresach Bodygraph osób.
Naturalnym wydaje się, że osoby o tym samym Typie będą znały siebie wzajemnie, poprzez podobną, konstrukcję, Strategię i mechanikę zachowania - lepiej. Tymbardziej jeśli - osoby te żyją zgodnie ze swoją Strategią i Autorytetem. Jeśli nie - może też zdarzyć sie wtedy, że osoby o tych samych Typach w relacji mogą zderzać się, konkurować, spowalniać się. Dodatkowo można też zauważyć pewne energetyczne podobieństwo w konstrukcji pomiędzy Generatorami i Generatorami Manifestującymi (Typy ze zdefiniowanym Centrum Sakralnym) i między Projektorami, Manifestorami i Reflektorami (Typy z niezdefiniowanym Centrum Sakralnym). Generalnie - i w relacjach osób o tym samym Typie i w tych o różnych Typach - są plusy i minusy i wszystko jest tylko kwestią poprawności w stosunku do siebie i partnera - wchodzenia w relację i bycia w niej poprzez Strategię i Autorytet.
Rozpatrując takie wykresy jako "jeden organizm" czy drużynę weźmiemy pod uwagę wzajemne połączenia i aktywacje przy połączeniu aur - funkcjonowaniu i przebywaniu osób blisko siebie. Dzięki takim połączeniom, dopełnieniom i aktywacjom, potencjalnie, możemy więcej, skuteczniej, pełniej...
Teoretycznie, więcej aktywowanych w ten sposób Centrów, czy Kanałów - więcej możliwości. Jeśli można to dostrzec, poczuć i strategicznie wykorzystać.
Można się spotakć ze skróconymi opisami/interpretacjami rlacji w zależności od tego ile w sumie Centrów aktywuje, Definijuje się w zestawieniu dwóch lub więcej wykresów Bodygraf osób (ilość wspólnie zdefinowanych Centrów + ilość Centrów które razem pozostają Niezdefiniwoane). Np.: Nowhere to go (9 + 0) Nie ma gdzie wiecej iść i czego szukać - pełna samowystarczalność, kompletność energetyczna i często zrozumienie. Najkomlpetniejsza konfiguracja. Zagrożeniem może być brak miejsca i uwagi na to co nowe, innych, dzieci czy przemęczenie. Have some fun (8 + 1) Zabaw się, ciesz wspólnymi zainteresowaniami i podejściem. Work to do (7 + 2) Praca do wykonania. Zwóróc uwagę i daj przestrzeń na różnice. Better to be free (6 + 3) Lepiej być wolnym. Możliwość rzadszego zgrania się i większej niezależności. Not a relationship any more (5 + 4) Już nie związek. Różnice i sposoby podejścia do wielu spraw mogą być dużym wyzwaniem.
Nowe, wspólne aktywacje Centrów Energetycznych "zapalają" się, czy Definiują się, kiedy osoby mają aktywne przeciwległe Bramy tworząc nowy Kanał. Takim Kanłom warto osobno poświęcić uwagę.
Taki nowy Kanał i indywidualne Kanały osób, będą oddziaływać i wchodzić w interakcje. Głównie będą to interakcje typu Elektromagnetycznego, Przewagi, Koleżeństwa i Kompromisu.
Energia Elektromagnetyczna (Electromagnetic Energy)
Kiedy dwie osoby mają zdefiniowane, aktywowane przeciwne połówki Kanału, uzupełniają ten kanał, wytwarzając "energię elektromagnetyczną". Przeciwieństwa się przyciągają, ponieważ te dwie osoby tworzą przepływ energii, gdy są razem. Tak więc im bardziej takie Kanały łączą, odzwierciedlają się nawzajem, tym bardziej połączenie z kimś będzie iskrzące, elektromagnetyczne. Ta bardzo pociągająca energia jest szczególnie widoczna w przypadku romantycznych związków i twórczych partnerstw.
Ta reakcja tworzy efekt przyciągania-odpychania. Kiedy związki z dużą ilością energii elektromagnetycznej będą niestabilne, pomoże nauczyć się z empatią i wzajemnym szacunkiem przetrwać burze.
Koleżeństwo (Companionship)
Kiedy dwoje ludzi ma zdefiniowany, aktywowany ten sam Kanał, Centrum lub Bramę, prawdopodobnie będą harmonijni w tym obszarze. To podobieństwo kładzie podwaliny pod przyjaźń i dobre towarzystwo. To może być energia, której potrzebujesz we współżyciu z partnerami i współlokatorami.
Jeśli dwie osoby mają całkowicie przeciwne wykresy, mogą mieć dla siebie dużo namiętności, ale ich pokojowe współistnienie może wymagać więcej pracy. Dwie osoby z podobnymi wykresami - zgadzają się w wielu sprawach i działają w spójnym rytmie i częstotliwości. Połączenie obu - energii elektromagnetycznej i koleżeństwa, może być tym czego szukacie.
Przewaga (Dominance)
Ta energia pojawia się, gdy osoba A ma całkowicie zdefiniowany, aktywowany Kanał, a osoba B ma ten sam Kanał całkowicie niezdefiniowany, otwarty. Osoba A dominuje energetycznie nad Osobą B w obszarze, który reprezentuje ten Kanał. Aby w tym obszarze relacji panowała harmonia, osoba B powinna „poddać się” Osobie A aby wykorzystać ten potencjał.
Kompromis (Compromise)
Kompromis występuje, gdy osoba A ma całkowicie zdefiniowany Kanał, a osoba B ma w tym Kanale tylko w połowę zdefiniowaną. Osoba B musi iść na kompromis dla osoby A, aby osiągnąć pokój w związku. Różni się to od całkowitego poddania się, które ma miejsce w przypadku dominacji: zarówno Osoba A, jak i Osoba B dostają to, czego chcą, ale Osoba B musi zaakceptować mały kompromis i być może większą skuteczność oosoby A w tym obszarze.
To tylko kilka aspektów relacji związanych z systemem Human Design. Dobrze zbadać temat bardziej szczegółowo, porównując u osób sprzyjający typ środowiska, przyswajania, postrzegania, motywacji i przyjrzeć się Zmiennym (Variables) i głównym strategiom życiowym, na które wskazują na wykresie strzałki Zmiennych, rolom na etapach życia Profili - w kontekście podobieństwa lub dopełnienia się doświadczeń (rezonować będą te same profile, harmonizować i uzupełniać się będą: 6/2 z 3/5, 1/3 z 4/6, 2/5 z 5/2, 1/4 z 4/1, 2/4 z 5/1, 6/3 z 3/6, pozostałe kombinacje będą rozbieżne), czy temu jaka się tworzy we spólnym połączonym wykresie Bodygraf, nowa Definicja (połączenie i/lub przerwy pomiędzy nowo Zdefionowanymi Centrami). Dobrze również przyjrzeć się Bramom związanym z różnymi aspektami miłości i partnerstwa (10, 15, 25, 46 oraz 28, 40, 41, 44, 55, 58). Przyjrzeć się jak te Bramy są aktywowane (jakimi Liniami i zabarwieniem, Kolorem Linii). https://www.puregenerators.com/blog/how-to-create-a-human-design-connectionpartnership-chart https://humdes.info/compatibility-in-human-design/