Relacje, związki, przyjaźnie

System Human Design otwiera drzwi do potencjału miłości do samego siebie. Odnalezienie miłości do samego siebie dotyczy również odnalezienia szerszej miłości, miłości do życia i miłości do innych poprzez zrozumienie. ...w widzeniu siebie i w dochodzeniu do zrozumienia, jak możesz żyć zgodnie ze swoją własną naturą, zwróć uwagę na znaczenie tego w twoich relacjach z innymi. Tak wiele z naszych trudności w tym życiu wynika z tego, że mamy duże trudności w naszych związkach, czy to z naszymi partnerami, czy z innymi ludźmi... Być sobą to wprowadzać do swojego życia te istoty, które naprawdę są dla ciebie. Ta wiedza jest o tym, jak to zrobić w prosty sposób, tak abyś i ty mógł korzystać z najlepszych możliwych związków. Prawidłowe związki pozwalają nie tylko być widzianym i rozumianym przez innych, ale także pozwalają tobie zrozumieć ich. ~ Ra Uru Hu

Ponieważ Human Design ukazuję konstrukcję i mechanikę, a osoby w relacji mogą być w różnych momentach życiowych, na różnych ścieżkach, w różnym punkcie rozwoju osobistego czy poziomie kultury osobistej... zgromadzone tu opisy są tylko poglądowe. Potrzebujesz wiedzieć, że informacje poniżej, mogą mieć charakter czysto rozrywkowy, jeśli w kluczowych aspektach Human Design jesteś w swoim iluzorycznym ja ("nie ja - not self"). Prawdziwy potencjał tych interakcji i relacji których dotyczą ujawnia się, kiedy jesteśmy sobą - uwolnieni od uwarunkowań i działamy w zgodzie ze swoją Strategia i Autorytetem.

Na relacje romantyczne, partnerskie, biznesowe można spojrzeć pod kątem współgrania potencjałów ukazujących się w wykresach Bodygraph osób.

Naturalnym wydaje się, że osoby o tym samym Typie będą znały siebie wzajemnie, poprzez podobną, konstrukcję, Strategię i mechanikę zachowania - lepiej. Tym bardziej jeśli - osoby te żyją zgodnie ze swoją Strategią i Autorytetem. Jeśli nie - może też zdarzyć się wtedy, że osoby o tych samych Typach w relacji mogą zderzać się, konkurować, spowalniać się. Dodatkowo można też zauważyć pewne energetyczne podobieństwo w konstrukcji pomiędzy Generatorami i Generatorami Manifestującymi (Typy ze zdefiniowanym Centrum Sakralnym) i między Projektorami, Manifestorami i Reflektorami (Typy z niezdefiniowanym Centrum Sakralnym). Generalnie - i w relacjach osób o tym samym Typie i w tych o różnych Typach - są plusy i minusy i wszystko jest tylko kwestią poprawności w stosunku do siebie i partnera - wchodzenia w relację i bycia w niej poprzez Strategię i Autorytet.

Rozpatrując takie wykresy jako "jeden organizm" czy drużynę weźmiemy pod uwagę wzajemne połączenia i aktywacje przy połączeniu aur - funkcjonowaniu i przebywaniu osób blisko siebie. Dzięki takim połączeniom, dopełnieniom i aktywacjom, potencjalnie, możemy więcej, skuteczniej, pełniej...

Teoretycznie, więcej aktywowanych w ten sposób Centrów, czy Kanałów - więcej możliwości. Jeśli można to dostrzec, poczuć i strategicznie wykorzystać.

Można się spotkać ze skróconymi opisami/interpretacjami relacji w zależności od tego ile w sumie Centrów aktywuje, Definiuje się w zestawieniu dwóch lub więcej wykresów Bodygraf osób (ilość wspólnie zdefiniowanych Centrów + ilość Centrów które razem pozostają Niezdefiniowane). Np.: Nowhere to go (9 + 0) Nie ma gdzie więcej iść i czego szukać - pełna samowystarczalność, kompletność energetyczna i często zrozumienie. Najkompletniejsza konfiguracja. Zagrożeniem może być brak miejsca i uwagi na to co nowe, na innych, na dzieci czy przemęczenie. Have some fun (8 + 1) Zabaw się, ciesz wspólnymi zainteresowaniami i podejściem. Work to do (7 + 2) Praca do wykonania. Zwróć uwagę i daj przestrzeń na różnice. Better to be free (6 + 3) Lepiej być wolnym. Możliwość rzadszego zgrania się i większej niezależności. Not a relationship any more (5 + 4) Już nie związek. Różnice i sposoby podejścia do wielu spraw mogą być dużym wyzwaniem.

Nowe, wspólne aktywacje Centrów Energetycznych "zapalają" się, czy Definiują się, kiedy osoby mają aktywne przeciwległe Bramy tworząc nowy Kanał. Takim Kanałom warto osobno poświęcić uwagę.

Taki nowy wspólny Kanał i indywidualne Kanały osób i przeciwległe Bramy, będą oddziaływać i wchodzić w interakcje. Głównie będą to interakcje typu Elektromagnetycznego, Przewagi, Koleżeństwa i Kompromisu.

Energia Elektromagnetyczna (Electromagnetic Energy)

Kiedy dwie osoby mają zdefiniowane, aktywowane przeciwne połówki Kanału, uzupełniają ten kanał, wytwarzając "energię elektromagnetyczną". Przeciwieństwa się przyciągają, ponieważ te dwie osoby tworzą przepływ energii, gdy są razem. Tak więc im bardziej takie Kanały łączą, odzwierciedlają się nawzajem, tym bardziej połączenie z kimś będzie iskrzące, elektromagnetyczne. Ta bardzo pociągająca energia jest szczególnie widoczna w przypadku romantycznych związków i twórczych partnerstw.

Ta reakcja tworzy efekt przyciągania-odpychania. Kiedy związki z dużą ilością energii elektromagnetycznej będą niestabilne, pomoże nauczyć się z empatią i wzajemnym szacunkiem przetrwać burze.

Koleżeństwo (Companionship)

Kiedy dwoje ludzi ma zdefiniowany, aktywowany ten sam Kanał, Centrum lub Bramę, prawdopodobnie będą harmonijni w tym obszarze. To podobieństwo kładzie podwaliny pod przyjaźń i dobre towarzystwo. To może być energia, której potrzebujesz we współżyciu z partnerami i współlokatorami.

Jeśli dwie osoby mają całkowicie przeciwne wykresy, mogą mieć dla siebie dużo namiętności, ale ich pokojowe współistnienie może wymagać więcej pracy. Dwie osoby z podobnymi wykresami - zgadzają się w wielu sprawach i działają w spójnym rytmie i częstotliwości. Połączenie obu - energii elektromagnetycznej i koleżeństwa, może być tym czego szukacie.

Przewaga (Dominance)

Ta energia pojawia się, gdy osoba A ma całkowicie zdefiniowany, aktywowany Kanał, a osoba B ma ten sam Kanał całkowicie niezdefiniowany, otwarty. Osoba A dominuje energetycznie nad Osobą B w obszarze, który reprezentuje ten Kanał. Aby w tym obszarze relacji panowała harmonia, osoba B powinna „poddać się” Osobie A aby wykorzystać ten potencjał.

Kompromis (Compromise)

Kompromis występuje, gdy osoba A ma całkowicie zdefiniowany Kanał, a osoba B ma w tym Kanale tylko w połowę zdefiniowaną. Osoba B musi iść na kompromis dla osoby A, aby osiągnąć pokój w związku. Różni się to od całkowitego poddania się, które ma miejsce w przypadku dominacji: zarówno Osoba A, jak i Osoba B dostają to, czego chcą, ale Osoba B musi zaakceptować mały kompromis i być może większą skuteczność osoby A w tym obszarze.

To tylko kilka aspektów relacji związanych z systemem Human Design. Dobrze zbadać temat bardziej szczegółowo, porównując u osób sprzyjający typ środowiska, przyswajania, postrzegania, motywacji i przyjrzeć się Zmiennym (Variables) i głównym strategiom życiowym, na które wskazują na wykresie strzałki Zmiennych, rolom na etapach życia Profili - w kontekście podobieństwa lub dopełnienia się doświadczeń (rezonować będą te same profile, harmonizować i uzupełniać się będą: 6/2 z 3/5, 1/3 z 4/6, 2/5 z 5/2, 1/4 z 4/1, 2/4 z 5/1, 6/3 z 3/6, pozostałe kombinacje będą rozbieżne), czy temu jaka się tworzy we wspólnym połączonym wykresie Bodygraf, nowa Definicja (połączenie i/lub przerwy pomiędzy nowo Zdefiniowanymi Centrami). Dobrze również przyjrzeć się Bramom związanym z różnymi aspektami miłości i partnerstwa (10, 15, 25, 46 oraz 28, 40, 41, 44, 55, 58) i Kanałom związanym z: pociągiem seksualnym 41-30, 35-36, romansem 39-55, 12-22, małżeństwem 41-30, 35-36. Przyjrzeć się jak te Bramy są aktywowane (jakimi Liniami i zabarwieniem, Kolorem Linii). Czy dominujące Obwody są podobne, czy całkowicie różne - a, w związku z tym różne życiowe zadania z nimi związane.

Ra Uru Hu o Kanałach Tantrycznych

Rytm może być twoim kierunkiem niczym policjant regularnie patrolujący przydzielony rejon. To jest taki rejon. Niekoniecznie związany z rytmem jak tętno serca. Kanał 2-14... raz po raz proszono mnie o wyjaśnienie, dlaczego nazywane są one Kanałami tantrycznymi. Za każdym razem słyszę, dlaczego tak się to nazywa, „gdzie jest tantra”? Po pierwsze, to są obwody - obwody są czymś ewidentnym. Naprawdę tak jest. Jeśli spojrzysz na Centrum Sakralne połączone z Centrum G - tożsamością, z Jaźnią, nazywa się to Kanałami tantrycznymi. Wyższy stan miłości ma trzy odmiany. Tantra abstrakcji 46-29 - wyższy stan kochania ciała, tantra logiki 15-5 - wyższy stan kochania ludzkości oraz tantra 2-14 - wyższy stan kochania siebie. Zatem, jako kierunek i tantra, wszystko, co dotyczy jednostki, dotyczy zdolności i potencjału mutowania drugiego, a więc zmutowania miłości w drugim człowieku poprzez miłość. Bardzo często zdarza się, że namiętność jest zaraźliwa. Kiedy ktoś jest z tobą romantyczny, umieszcza w tobie swoją aurę, a ty reagujesz na ten romans, a ten romans zawsze może mieć w sobie cechy mutujące. Zatem cała natura tantry polega na wznoszeniu fizycznych możliwości seksualności na wyższy poziom i jest to wzmocnienie wyższych poziomów miłości w Jaźni. Z samej swojej natury miłość taka faktycznie zmniejsza wartość czystej seksualności. Dlatego w tradycyjnej tantrze widzisz, że ciało jest po prostu narzędziem umożliwiającym odnalezienie stanów wyższej miłości.

Tłumaczenie transkrypcji z nagrania audio wykładu Ra Uru Hu "Seks, miłość i prawdziwe Ja"

"Widzisz, miłość nie dotyczy ciał. To nie to. Miłość dotyczy świadomości. Chodzi o świadomość. Jest coś absolutnie pięknego, gdy świadomość spotyka się ze świadomością. I wiesz, to jest coś tak niezwykłego. Widzisz, każdy z nas jest obdarzony potencjałem zewnętrznego autorytetu. I w przypadku tego zewnętrznego autorytetu nie jest to banał, nie jest to ujednolicone, zhomogenizowane. To nie jest identyczność. Każdy z nas ma unikalny potencjał zewnętrznego autorytetu. To właśnie ten wyjątkowy potencjał czy autorytet jest tak seksowny w tym sensie. »

«Wiesz, jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w naszej konstrukcji jest ośrodek Gardła. Wiesz, o to nam wszystkim chodzi. To właśnie sprawia, że ​​tak bardzo różnimy się od innych gatunków – złożoność i potencjał, jaki mamy w zakresie wyrażania siebie i komunikowania się z drugim człowiekiem.

I nie chodzi o mówienie w kółko tego samego, wiesz, angielski ma w swoim słownictwie 2 miliony słów. Przeciętny człowiek dysponuje słownictwem, którego aktywnie używa, liczącym około 150 słów. To znaczy, kiedy o tym myślisz, ty, ty, rozumiesz, czym jest identyczność, homogenizacja jak głęboko ogranicza się to do ciągłego mówienia „lubię” i „miło", i wiesz, niezależnie od przypadku, wiesz, jest to ogromne ograniczenie.

I to, bardzo donośnie mówi o tym, o co chodzi w zhomogenizowanej świadomości. Nic dziwnego, że miłość została utracona pod wpływem popędu seksualnego, ponieważ komunia, unia po prostu tam nie istnieje. Wiesz, dlaczego partnerzy kończą w zhomogenizowanym świecie, mówiąc: „nigdy ze mną nie rozmawiałeś” albo „nigdy mi nie mówisz takich rzeczy” albo, wiesz, tego typu podobne rzeczy, to tak dalej i dalej. Wiadomo, bo tam nie ma prawdziwej komunii. Nie istnieje. Tego brakuje.

Wiesz, jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w Human Design są Zmienne. Zmienna określa, jaki jest potencjał tego, co jest naszym, naszym, naszym porządkiem świadomości, w tym sensie na tym planie, w tej rzeczywistości, po to tu jesteśmy. Jesteśmy tu po to, żeby być świadomi, jesteśmy tu po to, żeby być świadomi, jako dziewięcio-centryczne istoty, nie jesteśmy tu po to, by mieć obsesję na punkcie naszego przetrwania. Wiesz, przetrwanie jest takie łatwe, jeśli ufasz swojej Strategii i Autorytetowi. Przecież jesteśmy w rzeczywistości form działając na płaszczyźnie formy, wiesz, Strategia i Autorytet to mechanika zasady formy. Jeśli zaufasz swojej Strategii i Autorytetowi, wiesz, przeprowadzi cię to przez tą domenę, ten fizyczny świat i zapewni ci to, co jest dla ciebie właściwe. Wiesz, i tak długo jak potrafisz się temu poddać, możesz otworzyć możliwość bycia świadomym.

I wtedy możesz odkryć miłość, pierwszą miłość do siebie, do siebie. Wiesz, dopóki twój umysł jest zajęty próbami stworzenia tego, kim jesteś, nigdy nie zobaczysz, kim jesteś. W chwili, gdy poddasz się zasadzie swojej formy, dostrzegasz, w jakim pakiecie zostałeś tu wrzucony. Dostrzegasz jego potencjał i w tym potencjale dostrzegasz jego piękno.

W końcu te formy są niesamowite. Są absolutnie niesamowite. A jeśli pozwolisz im działać prawidłowo, wiesz, że jeśli pozwolisz, aby wewnętrzny autorytet był przewodnikiem w tym procesie, uwolnisz swój umysł. Wiesz, umysł jest tak zniekształcony, kiedy próbuje kontrolować życie, i jest niesamowicie piękny, kiedy tego nie robi. I tu jest miłość. Widząc piękno, rozumiesz, że nie ma nic podobnego do ciebie, ponieważ na tym właśnie polega wyjątkowość, a jednocześnie będąc poza twoim zewnętrznym autorytetem, możesz wyrazić tę wyjątkowość. To dzielenie się wyrazem wyjątkowości, które łączy nas w miłości.

Wiesz, to nas porusza, to sprawia, że ​​łzy napływają ci do oczu. To właśnie jest tak piękne, gdy istoty ludzkie mogą spotkać się razem na poziomie świadomości, to jest tak głębokie i tak transcendentne. To nie ma nic wspólnego z fizycznością, nic, nic, to wszystko ma, wszystko ma związek z naszą wspaniałą świadomością i wyjątkową świadomością. Wiesz, robię to od bardzo, bardzo długiego czasu. I ciągle czekam na te przejawy wyjątkowej świadomości. Bo dzięki temu wszystko ma sens. Ponieważ o to właśnie chodzi, aby każda istota w końcu była w stanie uwolnić swój aspekt świadomości, brakuje nam tak wielu składników świadomości, dla was, w tej chwili pole świadomości to nic innego jak wiecie, zhomogenizowana, powtarzająca się identyczność.

I jest tak wiele magii, której tam brakuje. Wszystkie te istoty, które się na sobie wzorują, wiecie, jak określa ich kultura i wykształcenie, zamiast działać zgodnie z ich naturą i przez to wyrażać swoją wyjątkowość.

Jeśli nie ma wyrazu wyjątkowości, nie mamy już pola świadomości, które będzie rosło i będzie transcendentne. Mamy więc do czynienia z dwiema rzeczami. Seksualność, która w istocie jest głęboko, głęboko ograniczona. Coś, co należy całkiem konkretnie do sił generatywnych na tym planie i nie ma nic wspólnego z miłością w tym sensie.

Mam na myśli tą miłość, o której wszyscy mówią, miłość, którą wszyscy znają, w świecie, w którym żyjemy, no wiecie, to jest po prostu - zależność. To znaczy, to tylko zależność i uwarunkowanie, to nic innego. To oddanie autorytetu. To poddanie się warunkowaniu. Wiesz, najczęstszą myślą, jeśli nie pytaniem, jest: no wiesz, "dlaczego ta osoba w ogóle mnie kocha?" Wiesz, "dlaczego mnie kochasz?" Wiesz, mam na myśli, że to wszystko jest po prostu bzdurą. Wiesz, to po prostu - uzależnienie i poddanie autorytetu. Nie o to chodzi w miłości. To nie to. To nie tak.

W tym sensie nie ma to nic wspólnego z samym ciałem. Chodzi o świadomość. I chodzi o komunię. Jesteśmy tu po to, żeby ze sobą rozmawiać. Wiesz, i to nie jest ulica jednokierunkowa. Nie jest tak tylko tutaj, na tym wykładzie. To nie tak. Wiesz, to jest coś, czym jesteśmy, z czym przybyliśmy tutaj, aby się ze sobą dzielić, jesteśmy tutaj, aby się nawzajem oświecać, że każda pojedyncza istota ma ten potencjał, aby oświecić drugą, oświecić ją swoją wyjątkową świadomością, bo nie istnieje nic podobnego do tego, to jest magia. Wiadomo, to są elementy, które składają się na całość, czyli świadomość ludzi.

I teraz, wiesz, w tej ogromnej, masowej zupie przyziemności, istnieją małe iskierki. Nadszedł czas na zmiany. Wiesz, jedną z rzeczy, które przyniesie nowy cykl, jest to, że doprowadzi to do załamania sposobu, w jaki, wiesz, te tematy były łączone w jedną całość, to się otworzy, dzięki pojawieniu się tej wiedzy, istnieje możliwość, że coraz więcej ludzi będzie w stanie przetrwać w przyszłości, ponieważ całkowicie zaufają zasadzie swojej formy, swojej konstrukcji. I to pozwoli im znaleźć wyjątkową komunię z drugim człowiekiem. Jesteśmy tutaj, aby znaleźć miłość poprzez świadomość. To jest w nas takie magiczne. To jest w nas takie wyjątkowe. Życzę tego wszystkim Wam.” https://www.puregenerators.com/blog/how-to-create-a-human-design-connectionpartnership-chart https://humdes.info/compatibility-in-human-design/

Last updated