59

Brama seksualności, jest energią uwodzenia i Bramą wejściową do mocy jaka znajduje się w Centrum Sakralnym. Brama płodności. Energia, która może napędzać do płciowego rozmnażania się. Jest to energia, która przełamuje bariery i prowadzi do intymności na poziomie seksualnym jak i w zwyczajnych, codziennych kontaktach.

Last updated