35

Brama zmian. Poczucie potrzeby zmian. Zwracasz uwagę na to jak się czujesz, jesteś chętny do odkrywania, adaptowania się, nowych doświadczeń. Szybko uczysz się nowych umiejętności, posiadasz szeroką wiedzę. Jesteś bardziej zainteresowany znajdowaniem nowych wyzwań niż doskonaleniem. Jeśli potrafisz pozostać obiektywnym, dzielenie się doświadczeniem może przynieść wiedzę, zmianę i postęp wśród tych, którzy Cię słuchają. Jest to energia kolektywna. Zdobywasz te doświadczenia między innymi po to, żeby inni nie musieli przez nie przechodzić. Możesz mieć umiejętność do opowiadania wspaniałych historii tym, którzy Cię o nie spytają. W niższej energii możesz zbyt szybko spieszyć się do nowych doświadczeń bez uwzględnienia konsekwencji.

Last updated