The Right Angle Cross of Tension 2 / Prawy Krzyż Napięcia 2 (39/38 | 21/48)

Urodziłeś się z talentem do wciskania ludziom guzików. Chociaż może to wywołać pewne negatywne reakcje, celem prowokacji jest znalezienie odpowiedniego ducha w reakcji. Ci, których prowokujesz, otrzymują „dar”, ponieważ mają możliwość pracy nad tym, co w nich sprowokowałeś. Jednak nie zawsze mogą to postrzegać w ten sposób, więc bądź ostrzeżony. Twoim celem jest wytworzenie napięcia, które wywołuje reakcję zazwyczaj w formie tyrady lub emocjonalnej ekspresji. Z tej reakcji pochodzą ziarna informacji, które poprzez analizę mogą doprowadzić do tego, że druga osoba znajdzie emocjonalną ścieżkę do ducha.

Last updated