42-53 - Dojrzewanie
Kanał Dojrzewania - 42-53 łączy Centrum Sakralne przez 42gą Bramę Wzrostu, z 53cią Bramą Początków w Centrum Korzenia. Jest to jedna z energii abstrakcyjnych, energia wyczuwająca. Droga dojrzewania polega przede wszystkim na tym, by po prostu przeżyć - przeżyć w pełni każde doświadczenie - przejść prosto przez nie, a kiedy to się skończy, możesz się odwrócić i spojrzeć wstecz. Dojrzewanie może nastąpić poprzez każde pojedyncze doświadczenie, nie wymaga powtórzeń, takich jak proces logiczny. To jest Kanał generujący - Kanał odpowiedzi - a 53-42, kiedy odpowiada, odpowiada od początku, poprzez całe doświadczenie i do jego końca. Jak długo to zajmie? Od kilku sekund do kilku lat! Zależy od doświadczenia. W związku z tym ważne jest, aby osoby z 53-42 były bardzo wyraźne w swoich odpowiedziach. W przeciwnym razie mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą angażować się w rozbudowane projekty, którymi mogą z czasem stracić zainteresowanie. Właściwa reakcja prowadzi do właściwego doświadczenia we właściwych ramach czasowych.
Copy link