42-53 - Dojrzewanie

Kanał Dojrzewania 42-53 łączy Centrum Sakralne przez 42gą Bramę Wzrostu z 53cią Bramą Początków w Centrum Korzenia. Jest to jedna z energii abstrakcyjnych (Obwodu Abstrakcyjnego), energia wyczuwająca. Tu droga dojrzewania polega przede wszystkim na tym, by po prostu przeżyć - przeżyć w pełni każde doświadczenie - przejść prosto przez nie, a kiedy to się skończy, możesz się odwrócić i spojrzeć wstecz. Takie dojrzewanie może nastąpić poprzez każde pojedyncze doświadczenie i nie wymaga powtórzeń, takich jak proces logiczny. To jest Kanał generujący - Kanał odpowiedzi - a kiedy osoba z Kanałem 53-42 odpowiada, odpowiada od początku poprzez całe doświadczenie i do jego końca. Jak długo to zajmie? Od kilku sekund do kilku lat! Zależy od doświadczenia. W związku z tym ważne jest, aby osoby z Kanałem 53-42 były bardzo wyraziste, konkretne w swoich odpowiedziach. W przeciwnym razie mogą znaleźć się w sytuacji, w której będą angażować się w rozbudowane projekty, którymi mogą z czasem stracić zainteresowanie. Tutaj właściwa reakcja prowadzi do właściwego doświadczenia we właściwych ramach czasowych.

Last updated