Definicja Potrójnego Podziału (Triple Split Definition)

Ma ją 10% populacji.

Istnieją trzy wyraźnie oddzielne Kanały lub zestawy Kanałów łączące i definiujące Centra, które są niepołączone i działają niezależnie od siebie. Każdy Kanał definicji może zostać połączony na wiele sposobów przez aury innych ludzi, w pobliżu, którzy mają Bramy lub Kanały, które odpowiednio łączą te trzy oddzielne Definicje. Z tego powodu, jeśli masz Definicje Potrójnie Podzieloną, wskazane jest, abyś przebywał w pobliżu innych osób w miejscach publicznych, takich jak centrum handlowe lub kawiarnia, lub podróżował transportem publicznym itp., aby być tymczasowo połączonym na wiele różnych sposobów.

Last updated