49

Brama Zasad. Energia wzorców i rewolucji. Jeśli jakaś aktywność lub zachowanie są poza granicami postrzeganych zasad, jej energia wniesie rewolucje i zmiany, dopóki nie znajdą się one w ich granicach.

Last updated