40

Brama Samotności jest częścią Kanału Społeczności, jest to jego "samotnicza" strona. Energia odseparowywania się od grupy czy rodziny. Znajdująca się w centrum serca reprezentuje punkt przejściowy między walką a wyzwoleniem. Przetrwanie grupy jest zależne od silnej woli. Bycie odrębnym od grupy rozpoczyna proces indywidualizacji. Brama reprezentuję umiłowanie do pracy. Kiedy jesteśmy zaangażowani w pracy która działa na rzecz naszej społeczności, a my jesteśmy za nią docenieni w sensie fizycznym lub duchowym, odczuwamy spełnienie. Jest tu siła żeby pracować i zaopatrywać naszą rodzinę. W zamian oczekujemy lojalności, wdzięczności, czasu dla siebie i odpoczynku.

Last updated