Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
Juxtaposition Cross of Innocence 1 / Centralny Krzyż Niewinności 1 (25/46 | 58/52)
Jesteście tutaj, aby mieć wpływ na świat, nieść miłość do życia i życia. Niekoniecznie chodzi o znalezienie szczęścia, chociaż jest to sytuacja idealna. Chodzi o odnalezienie tej żywej radości z bycia w ciele i przeżywania tego ludzkiego istnienia.
Copy link