The Left Angle Cross of Uncertainty 2 / Lewy Krzyż Niepewności 2 (14/8 | 59/55)

Energią twojego Krzyża jest zapewnienie materiałów i bezpieczeństwa, aby zmniejszyć niepewność. W związku mówimy o domu, schronieniu, jedzeniu itp. W pracy mówimy o produkcie, pomysłach lub kierunku. Jest pustka energetyczna, którą wypełniacie. Są tacy ludzie, czy to rodzina, praca czy społeczność, które odczuwają tę niepewność i masz energię, aby zapewnić stabilność i dobra materialne, aby stłumić tę niepewność.

Last updated