Typy (Types)

Istnieją 4 główne typy konstrukcji człowieka w systemie Human Design. Każdy typ odgrywa kluczową rolę w międzyludzkich interakcjach. Każdy Typ dysponuje innym rodzajem aury. Generatorzy i Generatorzy Manifestujący mają potężny motor wewnętrzny do wykonywania pracy. Projektorzy mają wizję i energię projekcyjną do kierowania i zarządzania, Manifestorzy robią zamieszanie, tworzą i inicjują działania, by manifestować nowe rzeczy. Reflektorzy działają jak lustro dla społeczeństwa, aby pokazać nam, jak i co robimy. Gdyby wszyscy na tej planecie żyli zgodnie ze swoim Typem i Strategią konstrukcji, którą otrzymali, na świecie byłoby o wiele mniej walki, niezadowolenia i niespełnienia.

https://humandesign.tools/hd-types

Last updated