Juxtaposition Cross of Now 1 / Centralny Krzyż Teraźniejszości 1 (20/34 | 37/40)

Ten Krzyż niesie energię bycia w chwili obecnej. Niesie też energię rodziny i wspólnoty. Wyzwaniem dla ciebie jest to, że możesz tak zagubić się w teraźniejszości, że stracisz z oczu swoich przyjaciół, rodzinę i społeczność. Ostatecznie, jeśli potrafisz znaleźć równowagę, aby utrzymać swoje istnienie w teraźniejszości i utrzymywać więź ze swoją społecznością, możesz być wzorem bycia obecnym.

Last updated