58

Brama żywotności jest to energia pełna zapału i radości życia. Zawiera niezaspokojone pragnienie aby uczynić je lepszym, rzuca wyzwanie normom aby znaleźć lepszą drogę. Ludzie z tą Bramą zawsze mają uśmiech na twarzy. Ci ludzie intuicyjnie rozumieją naturę radości i nie biorą rzeczy zbyt poważnie do siebie… poza radością, którą chcą wyrażać. Jednakże, jeśli te osoby nie żyją zgodnie ze swoją Strategią, w tym dualistycznym świecie, mogą oni reprezentować coś zgoła przeciwnego. Ludzie z Bramą 58 mogą być jednmi z najbardziej zgorzkniałych osób, ale pochodzić to będzie z tego zrozumienia potencjału radości przy niemożliwości jej doświadczenia i wyrażania. Radość może być przywrócona przez życie zgodnie ze swoją Strategią i czekaniem na właściwy czas do wprowadzania korekt w życie. Ostateczne piękno tej energii jest w tym, że wywodzi się ona z energii mistrzostwa i korekcji. Cała ta krytyczna energia Obwodu Logicznego jest po to, aby pomóc ludziom odkryć radość. Jest to tak proste.

Last updated