Links
Comment on page

O nas, Kontakt

Jesteśmy grupą pasjonatów systemu Human Design, przyjaciół. Są wśród nas terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, artyści, analitycy i inżynierowie. Popularyzujemy, uprzystępniamy, tłumaczymy system Human Design. Eksperymentujemy ze strategią, autorytetem i subtelniejszymi wskazówkami i wiedzą, którą odkrywamy eksplorując i doświadczając tego systemu i stylu życia.
My to:
Bogdan - Projektor Spontaniczny 3/5
Aniela - Projektor Emocjonalny 3/6
Piotr - Manifestor Spontaniczny 3/5
Katarzyna - Reflektor 4/6
Arija - Generator Sakralny 6/2
Debora - Generator Emocjonalny 6/3
Napisz do nas: [email protected]
Last modified 3mo ago