Juxtaposition Cross of Interaction 1 / Centralny Krzyż Przywództwa 1 (7/13 | 23/43)

Twój Krzyż jest zmuszony do zaangażowania się w przywództwo. Niekoniecznie oznacza to przejmowanie przewodnictwa, ale może objawiać się jako indywidualny wkład w coś większego. Poczujesz potrzebę zaangażowania się w politykę lub w działania innych organizacji, które zapewniają przywództwo. Twój Krzyż niesie bramy przywództwa, które wspierają Cię w tym przedsięwzięciu, a Twój profil czwartej linii może przyczynić się do zapewnienia możliwości za pośrednictwem sieci społecznościowej.

Last updated