Profile 3/6 i 6/3

Męczennik/Wzór do Naśladowania i Wzór do Naśladowania/Męczennik (Kapłan/Budda i Budda/Kapłan)

„Wszystko jest w doświadczeniu.”

Osoby z liczbami 6/3 i 3/6 w profilu muszą uczyć się na doświadczeniach. Profil jest oznaczony jako Wzór do Naśladowania/Męczennik lub w odwrotnej kolejności: Męczennik/Wzór do Naśladowania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Ktoś z zewnątrz może mieć wrażenie wielu niepowodzeń osób o tym profilu, ale w rzeczywistości nic tutaj nie jest porażką, ponieważ wszystkie te doświadczenia przynoszą mądrość.

Osoba z trójką w profilu, jak wiemy, ma charakter eksperymentalny lub empiryczny. To popycha taką osobę, by wychodzić, doświadczać i później zinternalizować wyniki, a przy odpowiedniej okazji spotkać się, by się tym podzielić. Charakterystyczne pytanie tutaj to: „Jak to wpłynęło na mnie?”. Osoba z trójką w profilu musi coś wypróbować, aby to wiedzieć. Osoby z trójką w profilu nie mogą polegać na doświadczeniu kogoś innego, ponieważ muszą mieć to doświadczenie, samemu to poznać. Skupiają się na sobie, nie mogą tylko obserwować, jak inne osoby to robią i w taki sposób „zastępczo”, zdalnie doświadczać tego na sobie. Muszą tym żyć, przeżyć to samemu.

Oprócz trójki w tym profilu mamy szóstkę. To taka osoba, która przechodzi przez trzy etapy życia. Przez pierwsze 28 lat zachowuje się jak osoba z trójką, więc w istocie do 28 roku życia te dwa rodzaje doświadczenia pokrywają się. Eksperymentuje i doświadcza. Taka osoba sprawdza, wypróbowuje na sobie, a w wieku 28 lat zmienia orientację. Zamiast skupiać się do wewnątrz, osoba z szóstką w profilu teraz raczej obserwuje, jak inni eksperymentują i doświadczają. Obserwuje i buduje mądrość do około 50 roku życia, kiedy to wychodzi z „ognia doświadczeń” i wkracza na scenę bycia Wzorem do Naśladowania. Model, Wzór do Naśladowania jest pełen mądrości wynikającej z eksperymentowania i obserwacji, i zaangażuje się, gdy przyniesie to korzyści jemu i innym szukającym wskazówek.

Różnica między 6/3 i 3/6 polega na wiodącej orientacji. Osoba z profilem 3/6 będzie bardziej wewnętrznie skupiona na pierwszym wrażeniu, podczas gdy 6/3 zobaczy też widok „z zewnątrz”, z góry. Oba profile będą miały orientację zarówno zewnętrzną i wewnętrzną. Zazwyczaj z początku życia bardziej skoncentrowane na wnętrzu, zwracają się bardziej na zewnątrz, gdy dojrzewają. Konieczność doświadczania i eksperymentowania maleje zwłaszcza po 40-tym roku życia, kiedy eksperymenty i doświadczenie doprowadziły do ​​mądrości..

Last updated