45

Brama gromadzenia energii, osoby która sprawuje kontrolę nad rzeczami, pozwala innym jej używać za pewną cenę. W zależności czy ta energia jest fizyczna, emocjonalna czy mentalna, energia ta poszukuje nagrody za zezwolenie innym używania jej.

Jeśli masz tą Bramę, jesteś naturalnym demokratycznym przywódcą. Masz instynkt aby zbierać ludzi i zasoby oraz chronić ich.

Last updated