Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Consciousness 3 / Prawy Krzyż Świadomości 3 (64/63 | 35/5)
Ta energia to zdolność do przejęcia mocy poprzez użycie sprawności umysłowej. Jesteś tutaj, aby przekształcić swoją presję psychiczną, aby zrozumieć rzeczy i skutecznie komunikować się z innymi, zmieniając ich w naśladowców. Nie każdy może popchnąć do przodu pomysły, aby przewodzić, ale masz energiczny plan, aby to zrobić.
Copy link