Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Consciousness 3 / Prawy Krzyż Świadomości 3 (64/63 | 35/5)
Ta energia to zdolność do przejęcia władzy dzięki użyciu sprawności umysłowej. Jesteś tutaj, aby przekształcić swoją presję psychiczną, aby zrozumieć rzeczy i skutecznie komunikować się z innymi, zmieniając ich w swoich naśladowców. Nie każdy potrafi popchnąć do przodu pomysły, aby przewodzić, ale masz witalny plan, aby to zrobić.
Copy link