Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
Juxtaposition Cross of Rationalization 1 / Centralny Krzyż Racjonalizacji 1 (24/44 | 13/7)
Nosisz energię, która pozwala ci być niesamowicie obdarzonym pojmowaniem pojęć i ich prawdziwym zrozumieniem. Ta energia może uczynić cię jednym z najjaśniejszych ludzi na świecie. Wyzwaniem dla ciebie jest przełożenie swojego zrozumienia na zbiorowe. Nie tylko trzeba wyjaśnić to pojęcie w danej chwili, ale także zracjonalizować, jak wiąże się z przeszłością i przyszłością.
Copy link