The Right Angle Cross of Rulership 1 / Prawy Krzyż Władzy 1 (22/47 | 26/45)

Napędzani energią słuchania, uczenia się i zastanawiania się, macie energię, by rządzić swoim światem. Niezależnie od tego, czy przejawia się to jako twój własny, indywidualny świat, twoja rodzina, twoje miasto czy twój kraj, masz zdolność rządzenia z gracją. To jest władza, która pojawia się na twojej drodze - nie musisz jej szukać.

Last updated