Profil 2/4

Pustelnik/Oportunista (Guru/Prorok)

„Wyjdź, wyjdź do ludzi, gdziekolwiek jesteś.”

Osoby o Profilu 2/4, Pustelnik/Oportunista, potrzebują równowagi między byciem samotnym a byciem w towarzystwie. Ci ludzie są często bardzo zintegrowani społecznie i mają żywiołową lub intrygującą osobowość. To oni mogą rozpocząć rozmowę z każdym.

Dwójka w Profilu odnosi się do bycia Pustelnikiem, ponieważ taka osoba musi być sama lub w odosobnieniu. Część czasu w samotności umożliwi integrację pomysłów i doświadczeń. Osoba z dwójką potrzebuje przestrzeni wolnej od energii innych, aby ta ważna integracja miała miejsce. Jednak osobie z dwójką nie udają się odosobnienia. Inni zwykle uznają, że taka osoba z dwójką nie może mieszkać w jaskini. Osoby z dwójką są często zapraszane i wywoływane z ich jaskini.

Czwórka w tym Profilu odnosi się do możliwości i korzyści, jakie pojawią się poprzez sieć, do której ta osoba jest podłączona. Dla osoby z czwórką w Profilu ważne jest, aby stale zdawać sobie sprawę z możliwości, które mogą pojawić się dzięki przyjaciołom, rodzinie, rówieśnikom itp. W związku z tym osoba z czwórką w Profilu potrzebuje stabilności i fundamentów poprzez swoją sieć. Głównie stabilność w podstawowych obszarach pracy, mieszkania i relacji. Większość osób z czwórką w Profilu będzie starała się ustanowić i zabezpieczyć sobie odpowiednie możliwości, zanim zerwie stare powiązania. Na przykład w przypadku pracy, osoby z czwórką w Profilu zazwyczaj znajdują sobie nową pracę przed wypowiedzeniem w ich obecnym miejscu zatrudnienia. Jeśli się przeprowadzą, dogadają się w nowym miejscu, zanim wyprowadzą się z obecnego mieszkania. To samo można powiedzieć o związkach osoby z czwórką w Profilu.

Last updated