10-57 - Doskonała forma

Kanał Doskonałej Formy. To jest twórczy Kanał integracji. Centrum Śledziony dba o nasze zdrowie fizyczne i dobre samopoczucie, a Centrum G odnosi się do naszego poczucia celu i więzi w życiu. 57 jest Bramą potencjalnie czystej intuicji i opiera się na zdolności wykrywania bardzo subtelnych różnic w dźwięku. Ta intuicja nie jest procesem umysłowym ani uczuciowym, jest to „wiedza”, że na pewnym poziomie dźwięki uległy zmianie. Brama 10 jest miejscem utrwalania lub modyfikowania własnych wzorców zachowań. Rezultatem jest Konstrukcja indywidualnego przetrwania. Kreatywność tego Kanału nie jest kreatywnością dla innych, jest to raczej sytuacja, w której strategie kreatywne są opracowywane specjalnie z myślą o własnym przetrwaniu. Jest to Kanał, w którym twórczo modyfikujemy i ulepszamy nasze wzorce zachowań, aby przetrwać. Ludzie z tym Kanałem, kiedy przechodzą przez różnego rodzaju katastrofy i niepokoje, trzeba, aby byli czujni na swoją intuicję i odpowiednio modyfikowali swoje życie. Osoby z tym Kanałem mają głębokie poczucie formy i tego, jak ją doskonalić. Nie jest to ogólna zasada, ale wielu projektantów wnętrz, architektów, stylistów itp. ma ten Kanał. Z pewnością na pierwotnym poziomie chodzi o przetrwanie, ale większość z nas nie żyje w dżungli. Bardziej subtelne aspekty tego Kanału nie polegają na zwiększaniu przetrwania, ale po prostu na zwiększaniu naszego standardu życia poprzez ulepszanie naszego otoczenia.

Last updated