39

Brama prowokacji. Energia do sprowokowania akcji. Energetyczny wybuch, aby wytworzyć zmianę i wyjść z emocjonalnej stagnacji lub smutku. Energia do prowokacji drugiego, aby pobudzić go do autentyczności. Wiele osób z tą Bramą jest kreatywnych, a swoją twórczością artystyczną wyzwalają emocjonalną odpowiedź u widza.

Last updated