The Left Angle Cross of Healing 1 / Lewy Krzyż Uzdrawiania 1 (25/46 | 58/52)

Energią Twojego Krzyża jest przekazanie wartości bycia zdrowym i konieczności radosnego życia. Wszystkie inne rzeczy - jedzenie, pieniądze, miłość - bledną na tle, jeśli nie masz zdrowia i możliwości cieszenia się nim. Jako Krzyż Uzdrowiciela masz tendencję do przechodzenia przez okresy choroby, abyś mógł głosić światu o radości i korzyściach płynących z uzdrawiania i bycia zdrowym.

Last updated