18-58 - Wyrok

Osąd, ocena. Może stanowić poważne wyzwanie dla tych, którzy niosą tę energię. Ten Kanał znajduje się nisko na wykresie i nie ma dostępu do Centrum Gardła, jest połączony z jednym z Centrów energii (Korzenia). Jednym z "wyzwań logiki" jest doprowadzenie energii do Gardła. Dlatego logika tutaj jest tak słaba. Z upływem czasu trzeba ją udowodnić i przetrwać opór, dopóki finalnie nie przejdzie próby czasu. Kanał Oceny jest czysto projektowany, co oznacza, że najlepiej służy, gdy inni "o niego" poproszą, wywołają go. Zawiera intuicyjną i energiczną zdolność poprawiania rzeczy, aby stworzyć doskonały wyraz radości życia. Wyobraź sobie, jak trudne musi być patrzenie, jak inni robią rzeczy w mniej niż doskonały sposób, kiedy wiesz dokładnie, jak to poprawić i nie możesz nic powiedzieć, aby to naprawić, do czasu kiedy zostaniesz wywołany - rozpoznany lub zapytany! Ta energia może być wyjątkowo trudna, zwłaszcza jeśli masz również energię do wyrażania opinii (Brama 17) na swoim wykresie. Ta energia jest również wyjątkowo trudna dla Projektorów. Najważniejsze w tym Kanale jest to, że aby być wysłuchanym, i aby mieć przestrzeń dla poprawiania we włąsciwy sposób, MUSISZ czekać na rozpoznanie, jeśli masz ten Kanał. Jeśli nie czekasz - ryzykujesz, że inni będą Cię postrzegać jako krytyka, a nikt nie lubi być krytykowany. Piękno tego Kanału polega na tym, że korekta w Bramie 18 prowadzi do Bramy 58, Radości Życia. Kiedy Brama 18 czeka na rozpoznanie, oczyszcza ścieżkę dla doskonalszej ekspresji Radości Życia (Brama 58), która jest wynikiem tego, co Centrum Korzenia "robi" z logicznym strumieniem.

Last updated