Juxtaposition Cross of Retreat 1 / Centralny Krzyż Wycofania Się 1 (33/19 | 2/1)

Wasza energia jest dla każdego prawo do posiadania własnego małego miejsca odosobnienia. To jest początek procesu pokojowego. Aby mieć spokój, każdy musi mieć swoje własne małe terytorium, własne cztery mury, w których się wycofuje i ma swoją własną przestrzeń. Jesteście tutaj, aby wnieść ten wpływ i zamanifestować swoją pasję. Pokazuje to przykład, który dajesz, będąc sobą, niezależnie od tego, czy jesteś projektantem, urbanistą, architektem czy wolontariuszem Habitat for Humanity. Każda z tych ścieżek, a nawet więcej, może być sposobem, w jaki przeżywacie Krzyż odosobnienia. Czy te powołania są związane tylko z kosmosem?

Last updated