Links

Juxtaposition Cross of Influence 1 / Centralny Krzyż Wpływu 1 (31/41 | 24/44)

Masz energię, by wywierać duży wpływ na innych, ponieważ masz energię, by być wytrwałym. Taki jest projekt agenta, doradcy lub architekta, ponieważ będziesz wielokrotnie przechodzić przez procesy, aż osiągniesz swoje cele. Twoja zdolność wywierania wpływu łączy umiejętności interpersonalne z jakością przywództwa. Będziesz chciał przewodzić i wpływać na innych, aby podążali twoją drogą.