Juxtaposition Cross of Influence 1 / Centralny Krzyż Wpływu 1 (31/41 | 24/44)

Masz energię, by wywierać duży wpływ na innych, ponieważ masz energię, by być wytrwałym. To jest konstrukcja agenta, doradcy lub architekta/autora idei, ponieważ będziesz wielokrotnie przechodzić przez procesy, aż osiągniesz swoje cele. Twoja zdolność wywierania wpływu łączy umiejętności interpersonalne z jakością przywództwa. Będziesz chciał przewodzić i wpływać na innych, aby podążali twoją drogą.

Last updated