Definicje (Definitions)

Twój wykres pokaże Ci, czy masz definicję Pojedynczą, Podzieloną, Podzieloną Potrójnie, Podzieloną Poczwórnie lub Bez Definicji.

Definicję można traktować jako Kanał, który łączy Centra. Niektórzy ludzie mają jeden taki Kanał, niektórzy dwa Kanały i jeszcze inni trzy lub cztery. Typ Reflektora nie ma Kanałów - więc nie miałby definicji. Nie jest lepszy, czy gorszy ktoś, kto ma kilka Kanałów na wykresie, w porównaniu z kimś, kto ma tylko jeden Kanał. Osoby z jednym Kanałem mają po prostu bardziej stały charakter.

Last updated