Obwody (Circuits)

Podobnie jak płytka drukowana (obwód podzespołów) w urządzeniu elektronicznym, twój wykres pokazuje twoje okablowanie energetyczne. Jednym z najbardziej fascynujących aspektów wiedzy Human Design jest wyjaśnienie obwodów energetycznych. Ponieważ okablowanie elektryczne w Twoim domu ma różne obwody dla różnych pomieszczeń, tak więc „okablowanie” na Twoim wykresie ciała - Bodygrafie Human Design, ma różne grupy, obwody - każdy ma swoje własne znaczenie i ważną rolę w naszym codziennym życiu oraz w ewolucji naszego gatunku.

Obwód w systemie Human Design to ścieżka prowadząca przez określone Kanały i Centra wykresu ciała - Bodygrafu. Istnieją trzy główne typy obwodów: Indywidualne, Plemienne i Zbiorowe. Każdy obwód główny składa się z kilku obwodów podrzędnych.

Twój wykres sam w sobie nie podkreśla osobno jego podstawowych obwodów. Ale kiedy wiesz, czego szukać i które z twoich Bram i Kanałów należą do których obwodów, twoja wiedza o sobie i ludzkości znacznie się pogłębia.

Więc co to wszystko znaczy?

Po pierwsze, na poziomie ludzkości obwody wyjaśniają dokładny proces wzrostu i ewolucji gatunku. Ci, którzy mają indywidualną energię, mają być inni i innowacyjni. Ci z energią plemienną są tutaj, aby wziąć te innowacje i sprawdzić, czy są przydatne. Ci ze zbiorową energią są tutaj, aby rozpowszechniać i udostępniać infrastrukturę dla tych zmian i innowacji, które są korzystne dla ludzkości i włączać je do naszego ludzkiego doświadczenia.

Na poziomie osobistym zrozumienie TWOJEJ konkretnej mieszanki energii Obwodów pomaga zrozumieć Twoje podstawowe motywacje, zachowania i tendencje. Większość ludzi jest mieszanką wszystkich trzech energii Obwodów, ale często jedna jest silniejsza od drugiej. Dzięki temu dowiesz się, czy jeden z głównych obwodów dominuje na Twoim wykresie bardziej niż pozostałe. Na poziomie relacji istnieją pewne przewidywalne problemy, które pojawiają się, gdy ludzie z różnymi dominującymi obwodami wchodzą ze sobą w interakcje.

Trzy rodzaje energii

Na świecie istnieją 3 główne rodzaje energii: Plemienna, Zbiorowa i Indywidualna. Zrozumienie tych energii i tego, jak działają, jest pomocną podstawą w zrozumieniu twoich interakcji z innymi. Zrozumienie swojego składu energetycznego i oglądu osób wokół ciebie może ułatwić przewidywanie, jak ludzie będą reagować w określonych sytuacjach.

Energia plemienna polega na przetrwaniu plemienia. Plemię ma zasady i role, zgodnie z którymi powinien żyć każdy członek plemienia. Członkowie plemienia często poświęcają osobiste wolności, aby stać się częścią plemienia. Plemię może być rodziną, drużyną, organizacją, krajem, a wszystko to może wyrażać wiele plemiennej energii. Większość konfliktów na świecie jest spowodowanych przez dwa, lub więcej plemion, o sprzecznych przekonaniach. Mogą one być tak proste, jak dwa plemiona wierzące, że posiadają ten sam kawałek ziemi lub plemiona o różnych poglądach religijnych. Energia plemienna jest zazwyczaj czarno-biała z niewielką ilością szarości. Albo pasujesz do reguł plemienia, albo jesteś poza nim.

Indywidualna energia jest unikalna dla jednostki. Jest to wyrażenie lub zrozumienie, które jest unikalne. Z tego powodu może nam być trudno zrozumieć indywidualną energię lub ekspresję. Sztuka jest powszechną formą jej wyrażenia. Często kiedy patrzymy na sztukę, albo ją rozumiemy, albo nie. Jeśli osoba z dużą ilością indywidualnej energii wyjaśni ci coś, możesz to zrozumieć lub nie. Wyjaśnienie czegoś może być frustrujące dla osoby z indywidualnym zrozumieniem, ponieważ sposób, w jaki rozumuje, jest w niej tak zintegrowany, że trudno jest wymyślić kontekst, który nam to wyjaśni.

Indywidualna energia jest często mutacyjna. Jednostka przyjmuje istniejącą rzecz, jak krok taneczny, i przekształca ją w coś nowego, jak Michael Jackson, kiedy wynalazł krok taneczny Spaceru Po Księżycu - Moon Walk. Teraz myślę, że większość z nas rozumiała jego Księżycowy Krok, ale był on tak indywidualnie utalentowany, że niewielu z nas mogło go naśladować.

Zbiorowa energia to harmonia, w której każdy robi swoje. Pomyśl o dużym mieście, w którym znajduje się dzielnica będąca prawdziwą mieszanką kultur. Każda rodzina realizuje swoje własne wierzenia i tradycje w tej okolicy, każdy jest w porządku, gdy inne rodziny robią swoje. A z innymi w niedalekim sąsiedztwie już są problemy, ponieważ energia plemienna powoduje nieufność do innych, którzy są na tyle odmienni.

Zbiorowej energii nie obchodzi, że tak naprawdę chodzi o doświadczenie. Indywidualna energia nie dba o to, że chodzi o ekspresję. Energia plemienna bardzo dba o zachowanie zwyczajów plemienia.

Ostatecznie większość z nas jest mieszanką tych trzech energii. Niektórzy z nas skłaniają się bardziej ku sobie, a nie innym. Zwykle jest to sytuacja, która uwydatnia określony typ. W drużynie sportowej jesteśmy plemienni, ale na spotkaniu towarzyskim możemy nosić fioletową koszulę i błyszczeć naszą indywidualnością lub przyjmować różnych ludzi i cieszyć się kolektywem, zbiorowością. https://www.humandesignforsuccess.com/secrets-of-human-designs-hidden-circuitry/

Last updated