Profile (Profiles)

W systemie Human Design istnieje 12 Profili, które można uznać za podstawowe wzory charakteru, które kształtują życie człowieka. Profil wskazuje cel i temat w życiu i jest bezpośrednio związany z wcieleniem w tym życiu. https://humandesign.tools/hd-profiles

Last updated