The Right Angle Cross of Laws 1 / Prawy Krzyż Praw 1 (3/50 | 60/56)

Masz energię, która popycha cię do życia w świecie praw i reguł. Jako małe dziecko z tym Krzyżem, gdyby w twoim domu nie było reguł i praw, taki scenariusz mógł ci się wydawać niepokojący. Ten Krzyż jest o przestrzeganiu praw grupy / społeczności. Energia Krzyża ma właściwości mutacyjne, więc istnieje chęć ulepszenia prawa, ale nie jest to energia rewolucyjna. Ma zapewnić bardziej stopniową zmianę, ponieważ prawo stwarza swoje własne ograniczenia tempa zmian. Gdyby te ograniczenia zniknęły, wyglądałoby to jak chaos.

Last updated