5

Dla Bramy 5 czekanie nie jest zatrzymaniem się; jest to stan aktywności, tak jak bycie w ciąży. Brama 5 jest energią cieszącą się ze stałego rytmu i tempa. Właśnie to daje Ci wytrwałość do pozostania wierną swojemu rytmowi, dzięki czemu pozostajesz pełna witalności, zdrowia i zawsze w przepływie. Znajdujesz wiele satysfakcji w przyziemnych rytuałach i rutynach, które dostrajają Cię do wibracji całego życia. Bycie zmuszoną do zboczenia ze ścieżki naturalnych rytmów może być fizycznie, mentalnie i emocjonalnie destabilizujące dla Ciebie - wszystko to może zamanifestować się jako niepewność, niezdrowe zachowania lub fizyczne zaburzenia. Nie kwestionuj swojej naturalnej rutyny lub rytmu, i nie pozwól innym odciągnąć Cię od nich. Dla przykładu: przyjaciel z aktywowaną przeciwległą Bramą 15 może nie rozumieć dlaczego jesteś tak kompulsywna w stosunku do swoich rytuałów i codziennych szablonów. Jego rytm automatyczne zakłóca Twoje zdrowe rutyny, może wręcz kusić do porzucenia ich. I odwrotnie, Ty sama możesz chcieć wpływać na jego nieprzewidywalność swoimi sztywnymi metodami. Miej na uwadze to, że jego elastyczność i zdolność adaptacji (nawet jeśli wydaje Ci się nieprzewidywalna) jest tym co utrzymuje go w zdrowiu. Zrozumienie i docenienie tego co każdy z nas wnosi do przepływu pozwala Ci zaakceptować i wznieść się ponad wrodzone wyzwania.

Last updated