The Left Angle Cross of Duality 1 / Lewy Krzyż Dwoistości 1 (20/34 | 37/40)

Jesteś tutaj, aby być siłą zmian w plemieniu. Masz w sobie bardzo “przemysłową” energię, aby robić rzeczy i faktycznie je wykonywać. Poszczególne aspekty, które wprowadzasz, mogą być atrakcyjne do zaadaptowania dla twojej społeczności. Jednak nie wszystkie indywidualne zmiany mają charakter adaptacyjny z dwóch powodów. Po pierwsze, możesz chcieć zachować to jako swoją rzecz i nie dzielić się nią. Po drugie, grupa lub społeczność może nie dostrzec w niej wartości i ją odrzucić. Jest to swoisty taniec, który wykonasz w tym życiu, przynosząc zmianę w grupie lub społeczności i sprawdzając, czy zostanie przyjęta, czy nie.

Last updated