The Left Angle Cross of Informing 1 / Lewy Krzyż Informowania 1 (22/47 | 11/12)

Masz wielki dar energii do słuchania i energii do komunikowania się. Nosisz energię, aby być uważnym na innych, gdy mówią, a następnie jesteś w stanie wymownie przekazać to, co zostało powiedziane. Jesteś zbieraczem i dystrybutorem informacji. Każda rodzina, społeczność, rząd potrzebuje kogoś takiego jak ty.

Last updated