7

Ukierunkowanie poprzez patrzenie w przyszłość, przewodzenie za pomocą wpływów. 7 Brama jest zorientowana na przyszłość i pozwala zobaczyć, kiedy obecny kierunek społeczeństwa wymaga korekty. To są wrota logiki, część Krzyża Sfinksa. Treść jego wkładu w Kolektyw wyraża się poprzez wyznaczone role przywódcze, którymi są: Autorytarny, Demokrata, Anarchista, Abdykator, Generał i Administrator. Role te są genetyczne i mechaniczne i mają ogromną siłę warunkującą w ramach Kolektywu. Dzięki naszej roli i zrozumieniu przyszłych kierunków ludzkości przekonujemy innych, aby podążali za naszym przywództwem, wpływając w ten sposób na osoby, zwłaszcza te z aktywowaną Bramą 31. Ci, którzy niosą tę Bramę, mogą ocenić lub zmodyfikować istniejący wzorzec lub wątpliwy kierunek, lub być katalizatorem tworzenia nowego kierunku. Ta pozycja wpływów jest określana jako siła stojąca za tronem.

Bez aktywowanej Bramy 31 możemy być publicznym liderem, ale niekoniecznie taką osobą publiczną, która ma bezpośredni wpływ na Kolektyw.cznym liderem, ale niekoniecznie osobą publiczną, która ma bezpośredni wpływ na Kolektyw.

Last updated