The Right Angle Cross of Planning 1 / Prawy Krzyż Planowania 1 (37/40 | 9/16)

Energia twojego Krzyża polega na tworzeniu umów i porozumień w ramach formowania się wspólnoty. Struktury społeczności i instytucji składają się z tych porozumień lub kompromisów. Na przykład płacimy lokalne podatki, abyśmy mogli mieć publiczne szkoły i transport, oprócz innych korzyści dla społeczności. Twoja energia stara się przyczyniać do tworzenia, wzmacniania lub kontynuowania społeczności w jakimkolwiek jej kształcie i formie.

Last updated