Krzyże Wcielenia/Przeznaczenia (Incarnation Crosses)
The Right Angle Cross of Planning 1 / Prawy Krzyż Planowania 1 (37/40 | 9/16)
Energia twojego Krzyża polega na tworzeniu umów i okazji w ramach formowania się wspólnoty. Struktury społeczności i instytucji składają się z tych okazji lub kompromisów. Na przykład płacimy lokalne podatki, abyśmy mogli mieć publiczne szkoły i transport, oprócz innych korzyści dla społeczności. Twoja energia stara się przyczyniać do tworzenia, wzmacniania lub kontynuowania społeczności w jakimkolwiek jej kształcie i formie.
Copy link