The Left Angle Cross of Defiance 1 / Lewy Krzyż Oporu 1 (2/1 | 49/4)

Niezależnie od tego, czy jesteś świadomy tej energii, czy nie, jesteś tutaj, aby wyjść z szeregu i reprezentować „inny” sposób robienia rzeczy. Twoje postrzegane nieposłuszeństwo może być małe lub wielkie, ale Twoim celem jest tutaj doprowadzenie do odchyleń od normy. W większości przypadków spowoduje to niewielkie odchylenia w akceptacji. Wynika to nie z twojego działania, ale raczej z postrzegania twojego działania przez innych. W ten sposób użyczasz siebie społeczeństwu, ulepszając te rzeczy, które są zepsute i wymagają zmiany, aby były lepsze.

Last updated