32

Brama Kontynuacji. Instynktowna Brama do adaptacji zmiany. Napędzana jest aby podążać za społecznie ustanowionym zachowaniem. Na przestrzeni czasu społeczne zachowania zmieniają się, a przez tą Bramę potrafimy zaadaptować się szybko. Używasz wiedzy i intuicji aby porównać korzyści wynikające ze stabilności i ryzyko nowych idei. Rozpoznajesz wartości transformacji i zmiany, szukasz najbardziej sukcesywnej drogi do pójścia naprzód dla swojej społeczności. Potrafisz odnaleźć talent i umiejętności, które pomogą w transformacji.

Świadomość poprzez Bramkę 32 koncentruje się na ciągłej ocenie jako instynktownym rozpoznaniu tego, co można, a czego nie można zmienić. Ukryty strach przed porażką może zahamować niekontrolowane ambicje. Zdolność Bramy 32 do adaptacji, a jednocześnie zachowania jej prawdziwej natury, jest wkładem Centrum Śledziony w materialną ciągłość Plemienia. To także część naszego wkładu. Wiele zależy od tego, co jest rozpoznawane i cenione, a tym samym wspierane i utrzymywane przez Plemię. Jednym z naszych darów tutaj jest rozpoznawanie, kto ma umiejętności lub wykształcenie, aby awansować na świecie; a następnie, wykorzystując nasz wpływ, zwrócić na nie uwagę osób sprawujących władzę.

To jest brama przedłużającego się niezdecydowania. Jesteśmy skłonni do zadręczania się tym, jak zachować równowagę między tym, co działa skutecznie (konserwatyzm), a otwarciem siebie lub organizacji na nieznane zagrożenia (strach przed porażką), które towarzyszą transformacji i zmianom. Zmiana jest jednak nieunikniona, a kiedy jest udziałem równoważenia życia, wzrasta i zadziewa się w sposób zoptymalizowany. Opierając się na swoim Autorytecie w kwestii wyczucia czasu i pozostając blisko naszych własnych instynktów, nasza mądrość wyłoni się z czasem, jako sposoby na powstrzymanie społeczeństwa przed powtarzaniem tego, co nie działa, jednocześnie przyjmując to, co ma trwałą wartość. Bez aktywowanej Bramy 54, Brama 32 odczuwa brak stałego źródła paliwa, motywacji lub ambicji osiągnięcia sukcesu.

Last updated