56

Brama stymulacji jest energią, która pomysły i przeszłe wydarzenia przemienia w ekspresję, często poprzez historie. Jest to brama opowiadacza, jest świetna przy nauczaniu i modelowaniu informacji, od abstrakcji - w spójną całość, która może być następnie zapamiętana. Może wyrazić jedną rzecz na wiele sposobów. Potrafi zebrać uwagę osób i podtrzymać ją. Jest to Brama, która musi zostać zaproszona lub chciana, dopiero wtedy głęboko wpłynie na słuchaczy.

Brama 56 to miejsce, w którym gromadzone są pomysły, a pamięć wzrokowa jest przywoływana i werbalnie relacjonowana. To jest brama przypadkowego historyka. To głos opowiadacza i filozofa, który mówi: „wierzę”. Tutaj Idea nie jest rozwiązaniem ani wezwaniem do działania, ale raczej podróżą w czasie mającą na celu stymulowanie powstawania naszych wzorów i przekonań. Tutaj nasz umysł przekłada ludzkie doświadczenia na język. Gdy pomysł zostanie wyrażony ustnie, werbalnie, proces jest zakończony. Nasze uczucia wpływają na to, jakie nowe idee i doświadczenia staramy się zgłębić, a nasze wspomnienia lub opowieści na ich temat są subiektywne i wybiórcze.

To, czego uczymy o życiu, będzie zawierało pewne fakty, ale wyjątkowe lekcje będą pochodzić z naszej interpretacji doświadczenia zabarwionej emocjonalnym podtekstem. Nasze historie dodają kolorowe wątki do rozszerzającego się gobelinu postępu ludzkości. Bez aktywowanej Bramy 11 często poszukujemy nowych źródeł stymulacji i nowych pomysłów na historie do opowiedzenia.

Last updated