Juxtaposition Cross of Shock 1 / Centralny Krzyż Szoku 1 (51/57 | 61/62)

Energia twojego Krzyża jest napędzana, by szokować ludzi. Nie ma dla ciebie znaczenia, czy to, co powiesz lub zrobisz, aby zszokować, jest rzeczywiście prawdą, ponieważ chodzi o szok dla samego szoku. Z szoku przychodzi reakcja i może nastąpić zmiana z miejsca samozadowolenia. Odejście od letargu i samozadowolenia jest tym, po co tu jesteś.

Last updated