48

Brama Głębi. Masz skłonność do analizy rzeczy bardzo głęboko. Postrzegasz rozmiar, zasięg rzeczy i pracujesz nad nią w ogromnym detalu. Możesz okazjonalnie zmagać się z poczuciem, że Twoja praca jest nieadekwatna. Brama znajduje się w Centrum Śledziony i jak każda inna z tego centrum zawiera w sobie strach. Tutaj to strach przed byciem nieadekwatnym i nie dość wystarczająco dobrym. Wyzwaniem jest tutaj, żeby mimo strachu iść naprzód, brnąć dalej, być tu i teraz. Jest to jedna z bram, które mogą sprawić, że utkniesz.

Brama 48 zapewnia potężną świadomość zakorzenioną w głębokiej instynktownej pamięci, która daje nam potencjalną głębię, aby przynieść rzeczywiste i wykonalne logiczne rozwiązania problemów społecznych. Przede wszystkim chcemy wyrazić i podzielić się naszą głębią, aby pomóc innym rozpoznać, poprawić i udoskonalić świat, w którym żyjemy. Bez aktywnej Bramy 16 możemy doświadczyć uczucia nieadekwatności, obawiając się, że nie będziemy w stanie wyjaśnić naszego rozwiązania lub okresy frustracji, kiedy zdajemy sobie sprawę, że musimy poczekać, aż inni rozpoznają naszą głębię, zanim będziemy mogli się nią podzielić.

Możemy nadmiernie przejmować się rozwijaniem umiejętności, których naszym zdaniem nam brakuje. Relaksowanie się w aktywnym stanie oczekiwania zwykle przyciąga do nas ludzi, którzy zainicjują naszą głębię. W ten sposób nasze potencjalne rozwiązania mogą pojawić się naturalnie i wyraźnie jako podstawa oceny, doskonalenia i mentoringu umiejętności innych.

Last updated